Tilbage til forsidenNæste Sommeren 2003

MØDESTEDET !!

    Daghøjskolen i Peder Lykke Centret,Peder Lykkesvej 63, 2300  København S.

Har du behov for at komme nogle timer om ugen for at tale med ligestillede under hyggelige former, så er muligheden her nu. Du kan købe kaffe til rimelige penge, og der vil altid være nogen, du kan få dig en snak med. Vi vil også engang imellem have nogle fagfolk, der kan råde og vejlede dig.

Har du problemer med kost, motion, selvkontrol, og hvordan du skal takle din dagligdag, så er det stedet.

Du er velkommen hver torsdag eftermiddag mellem kl. 15-17.

Formand Bent Djurskov

Brydes Alle 78

2300  København S.

Tlf. 32 55 70 41

På vej mod bedre diabetesbehandling.

De sidste to måneder har Diabetesforeningen været "på farten" for at sætte fokus på en mere effektiv diabetesbehandling i hele landet. I alt 15 høringer – en i hvert amt – er det blevet til og alle steder er Diabetesforeningens 3 års-plan blevet præsenteret.

Foreningens plan, der er blevet godt modtaget og kaldt både fremsynet og nytænkende, har været et godt udgangspunkt for at se nærmere på hvilke behandlingstilbud de enkelte amter har til diabetikere – og hvad der kan gøres bedre. Tilbud, der også omfatter forebyggelse. Høringerne har relsuteret i mange gode debatter – og tilsagn om forbedringer – alt sammen noget, der vil blive fulgt op på den kommende tid.

I langt de fleste amter har man planer om regelmæssig øjenkontrol af alle diabetikere. Og stadig flere steder kan der tilbydes øjenfotografering. Politikernes positive holdning skal nu fastholdes, ligesom det er vigtigt at undersøgelsesresultaterne registreres. To steder havde amtspolitikerne bevilget en øjenscreeningsklinik inden for de sidste 14 dage før høringen.

Holdningen til fodsårcentre i hvert amt er positiv. Netop her viser foreningens beregninger at kommunen sparer rigtig mange penge, og at amterne ret hurtigt får investeringen tilbage. Diabetesforeningen regner med, at der inden udgangen af 2004 er et sårcenter i hvert amt. Det er desuden vigtigt, at de praktiserende læger har tilstrækkelig viden om, hvornår et fodsår skal vurderes i et sårcenter, og at resultaterne også her bliver registreret.

Der er mange initiativer i gang vedrørende efteruddannelse af de praktiserende læger. At behandlingen af både type 1 og type 2 diabetes kræver specialviden, hvis den skal være effektiv, er der nu forståelse for de fleste steder. En ensartet uddannelse over hele landet er målet, og det forventes, at spørgsmålet om efteruddannelse er løst inden for 1½ år.

Disse 3 punkter er de første 8 punkter i Diabetesforeningens 3 årsplan. De kommende måneder vil foreningen følge op på høringerne og fastholde politikerne på deres tilkendegivelse, så der sættes handling bag ordene. En effektiv og ensartet diabetesindsats i alle amter er målet.

Sukkersyges Børns Dag

Diabetesforeningens indsamling til fordel for børn og unge, der i år løb fra den 23. april til den 18. maj, har i lighed med tidligere år været præget af indsatsen fra frivillige ildsjæle i godt samarbejde med sekretariatet

Jeg vil gerne takke de mange, der har bidraget, herunder vore ambassadører. En stor tak til Lensgreveparret Charlotte og Adam Knuth for at bakke flot op og for at åbne Knutenborg for at markere starten på indsamlingen. Også stor tak til vore "børneambassadører" og deres familier, der har stillet op fra hele landet – og for at stille sig til rådighed og fortælle deres historie.

Og så skal der naturligvis lyde en stor tak til alle, der har støttet Sukkersyge Børns Dag ved at købe lodder og/eller indbetale et beløb. Vi håber, at indsamlingsresultatet vil betyde, at Diabetesforeningen kan tilbyde flere kurser til børn og unge og deres familier, så de kan få den støtte, viden og erfaringsudveksling, der er så hårdt brug for.

Kirsten Lykke Højsgaard

 

Kirsten Højsgaards Hjemmeside